Lọc tách dầu máy nén khí atlas copco

Giá: Liên hệ

hotline: 0862 45 8386

zalo: 0862 45 8386

Mô tả

Tách dầu máy nén khí atlas copco

1.Thông số kỹ thuật 

1.Lọc chính xác: 0. 01 Micron.
2.Dầu chứa trong nén dưới 3ppm.
3.Filtration hiệu quả: 99,99%.
4.Service khoảng 3500h-6000h.
5.Initial ≤ 0.02Mpa.
6.Chế độ lọc tách dầu khí được thực hiện bởi các sợi thủy tinh mỏng, trong đó nhập khẩu từ HV & Lydall công ty.

2.Hệ thống chất lượng của Atlas Copco : 

1. Nhà máy của chúng tôi có hệ thống kiểm tra chất lượng bên trong hoàn hảo cho mỗi thủ tục, và các QC kiểm tra từng quy trình sản xuất. Chúng tôi đảm bảo rằng các bộ phận có đủ điều kiện để chuyển tới bước tiếp theo.
2.Lọc tách hoàn thành thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn OEM và tiêu chuẩn quốc gia.
3. Thông qua chứng nhận ISO9001-2000.

3.Ứng dụng: 

Máy nén khí được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cơ khí, Công nghiệp luyện kim, điện tử và công nghiệp điện, y tế nộp, Khu bao bì, hóa chất Nộp, Công nghiệp thực phẩm, Công nghiệp khai thác mỏ, giao thông vận tải khu vực quân sự và Nộp, tiểu thủ công nghiệp khí, sản xuất khác và các ngành công nghiệp dịch vụ.

4.Mã tra thông số tách dầu theo model máy

Kit 1012 0356 00, Separator 1202 5395 00, Separator 1202 6414 00, Separator 1202 7419 00, Separator 1202 8343 00, Separator 1202 8459 00, Separator 1202 8459 00, Separator 1202 8722 00, Separator 1513 0058 00, Separator 1604 0382 00, Separator 1604 0707 00, Separator 1604 1328 80, Separator 1604 1328 01, Separator 1604 1827 00, Separator 1604 1827 00, Separator 1604 2593 00, Separator 1612 0871 00, Separator 1612 3869 00, Kit 1613 2200 00, Separator 1613 2433 00, Separator 1613 3211 00, Separator 1613 6841 00, Separator 1613 6880 00, Separator 1613 6921 00, Separator 1613 7277 00, Separator 1613 7306 00, Separator 1613 7502 00, Separator 1613 7602 00, Separator 1613 8007 00, Separator 1613 8397 00, Separator 1613 8397 01, Separator 1613 8397 02, Separator 1613 9014 00, Separator 1613 9559 00, Separator 1613 9828 00, Separator 1613 9840 00, Separator 1614 4373 00, Separator 1614 5329 00, Separator 1614 5563 00, Separator 1614 5673 00, Separator 1614 6423 00, Separator 1614 7048 00, Separator 1614 9054 00, Separator 1614 9056 00, Separator 1614 9056 04, Separator 1614 9521 00, Separator 1614 9521 99, Separator 1615 5485 00, Separator 1615 6038 00, Separator 1615 6038 02, Separator 1615 6366 00, Separator 1615 6546 00, Separator 1615 7694 00, Separator 1615 9436 00, Separator 1615 9436 01, Separator 1616 2836 00, Separator 1616 2836 03, Separator 1616 4656 00, Separator 1619 2836 00, Separator 1619 5498 00, Separator 1619 6248 00, Separator 1619 9720 00, Separator 1621 9077 00, Separator 1621 9384 00, Separator 1621 9385 00, Separator 1621 9386 00, Separator 1621 9387 00, Separator 1622 0079 00, Separator 1622 0245 00, Separator 1622 0351 00, Separator 1622 0351 01, Separator 1622 0516 00, Separator 1622 0623 00, Separator 1622 0623 01, Separator 1622 0871 00, Separator 1622 3140 00, Separator 1622 3656 00, Separator 1622 5693 00, Separator 1622 5696 00, Separator 1622 6460 00, Kit 2250 0852 00, Kit 2250 4185 02, Separator 2250 6313 00, Separator 2252 6313 00, Separator 2252 6313 01, Kit 2900 0141 00, Kit 2900 1017 00, Kit 2901 0000 00, Kit 2901 0002 00, Kit 2901 0002 01, Separator 2901 0003 00, Kit Separator 2901 0003 00, Kit 2901 0003 00, Separator 2901 0004 01, Kit separator 2901 0004 01, Kit 2901 0005 00, Kit 2901 0006 00, Kit 2901 0007 00, Kit 2901 0009 02, Kit 2901 0012 00, Kit 2901 0012 00, Kit 2901 0014 00, Kit 2901 0015 00, Kit 2901 0016 00, Kit 2901 0016 00, Kit 2901 0018 02, Kit 2901 0041 00, Kit 2901 0043 00, Kit 2901 0050 00, Kit 2901 0053 00, Kit 2901 0054 00, Separator 2901 0061 00, Kit separator 2901 0061 00, Kit 2901 0061 00, Kit 2901 0062 00, Kit 2901 0063 00, Kit 2901 0072 00, Kit 2901 0072 00, Kit 2901 0073 00, Kit 2901 0076 00, Kit 2901 0077 00, Separator 2901 0078 00, Kit separator 2901 0078 00, Kit 2901 0078 00, Kit 2901 0079 00, Kit 2901 0080 00, Kit 2901 0082 00, Kit 2901 0083 00, Kit 2901 0084 00, Separator 2901 0085 00, Kit separator 2901 0085 00, Kit 2901 0085 00, Kit 2901 0087 00, Kit 2901 0098 00, Separator 2901 0099 01, Kit separator 2901 0099 01, Kit 2901 0099 01, Kit separator 2901 0099 02, Kit 2901 0188 10, Kit 2901 0189 00, Kit 2901 0207 00, Kit 2901 0208 00, Kit 2901 0211 00, Kit 2901 0211 00, Separator 2901 0213 00, Kit separator 2901 0213 00, Kit 2901 0213 00, Kit 2901 0216 00, Kit 2901 0217 00, Kit 2901 0218 00, Kit 2901 0219 00, Kit 2901 0231 00, Kit 2901 0232 00, Separator 2901 0245 00, Kit 2901 0298 00, Kit 2901 0298 50, Kit 2901 0299 00, Kit 2901 0299 00, Kit 2901 0300 00, Kit 2901 0302 00, Kit 2901 0303 00, Kit 2901 0304 00, Kit 2901 0305 00, Kit 2901 0325 00, Kit 2901 0326 00, Separator 2901 0343 00, Kit separator 2901 0343 00, Kit 2901 0343 00, Kit 2901 0362 00, Kit 2901 0363 00, Kit 2901 0406 00, Kit 2901 0407 00, Kit 2901 0408 00, Kit 2901 0417 00, Separator 2901 0432 00, Kit separator 2901 0432 00, Kit 2901 0432 00, Kit 2901 0447 00, Kit 2901 0448 00, Kit 2901 0449 00, Kit 2901 0450 00, Kit 2901 0503 00, Separator 2901 0523 00, Separator 2901 0566 00, Kit separator 2901 0566 00, Kit 2901 0566 00, Separator 2901 0566 02, Separator 2901 0566 22, Kit 2901 0568 00, Kit 2901 0569 00, Kit 2901 0570 00, Kit 2901 0712 00, Separator 2901 0713 00, Kit 2901 0749 00, Separator 2901 0774 00, Separator 2901 0779 00, Separator 2901 0779 01, Kit 2901 0840 00, Separator 2901 0858 00, Kit 2901 0858 00, Kit separator 2901 0858 00, Separator 2901 0998 00, Oil/water separator 2901 1400 00, Oil/water separator 2901 1400 01, Oil/water separator 2901 1400 02, Oil/water separator 2901 1401 00, Oil/water separator 2901 1401 01, Oil/water separator 2901 1401 02, Oil/water separator 2901 1402 00, Oil/water separator 2901 1402 01, Oil/water separator 2901 1402 02, Oil/water separator 2901 1403 00, Oil/water separator 2901 1403 01, Oil/water separator 2901 1403 02, Oil/water separator 2901 1404 00, Oil/water separator 2901 1404 01, Oil/water separator 2901 1404 02, Oil/water separator 2901 1408 00, Oil/water separator 2901 1408 01, Oil/water separator 2901 1408 02, Oil/water separator 2901 1409 00, Oil/water separator 2901 1409 01, Oil/water separator 2901 1409 02, Oil/water separator 2901 1410 00, Oil/water separator 2901 1410 01, Oil/water separator 2901 1410 02, Oil/water separator 2901 1575 00, Kit 2901 4064 00, kit 2901 1624 00, Separator 2901 1626 00, Separator 2901 1626 10, Kit separator 2901 1643 00, Separator 2903 0351 01, Separator 2903 0623 01, Separator 2903 0871 00, Separator 2903 1011 00, Kit 2901 0019 00, Kit 2901 0020 02, Kit 2901 0021 01, Kit 2901 0036 00, Kit 2901 0064 00, Kit 2901 0065 00, Kit 2901 0066 00, Kit 2901 0067 00, Kit 2901 0069 00, Separator 2901 0070 00, Kit separator 2901 0070 00, Kit 2901 0070 00, Kit 2901 0071 00, Kit 2904 0060 00, Kit 2904 0061 00, Kit 2904 0069 00, Kit 2904 0070 00, Kit 2906 0018 00, Separator 2906 0020 00, Kit separator 2906 0020 00, Kit 2906 0020 00, Kit 2906 0091 00, Kit 2906 0092 00, Kit 2906 0093 00, Kit 2906 0095 00, Kit 2906 0097 00, Separator 2906 0098 00, Kit separator 2906 0098 00, Kit 2906 0098 00, Kit 2906 0099 00, Kit 2906 0101 00, Kit 2906 0103 00, Kit 2906 0104 00, Kit 2906 0170 00, Kit 2906 0199 00, Kit 2906 0200 00, Kit 2906 0201 00, Separator 2906 0202 00, Kit separator 2906 0202 00, Kit 2906 0202 00, Kit 2906 0203 00, Kit 2906 0204 00, Kit 2906 0205 00, Kit 2906 0206 00, Kit 2906 0207 00, Kit 2906 0208 00, Kit 2906 0209 00, Kit 2906 0218 00, Kit 2906 0219 00, Kit 2906 0288 00, Kit 2906 0289 00, Kit 2906 0290 00, Kit 2906 0301 00, Kit 2906 0563 00, Separator 2906 0564 00, Kit separator 2906 0564 00, Kit 2906 0564 00, Separator 2906 0565 00, Kit 2906 0566 00, Kit 2906 0567 00, Kit 2906 0568 00, Kit 2906 0573 00, Kit 2906 0574 00, Separator 2906 0588 00, Separator 2906 0638 00, Separator 2906 0751 00, Separator 2906 0752 00, Separator 2906 0753 00, Kit 2910 0002 00, Kit 2910 0005 01, Kit 2910 0006 00, Kit 2910 0018 00, Kit 2910 0056 00, Kit 2910 0057 00, Kit 2910 0058 00, Kit 2910 0059 00, Kit 2910 0060 01, Kit 2910 0081 00, Kit 2910 0140 00, Kit 2910 0141 00, Kit 2910 0143 00, Kit 2910 0144 00, Kit separator 2910 0145 00, Kit 2910 0146 00, Kit 2910 0153 00, Kit 2910 0153 00, Kit 2910 0155 00, Kit 2910 0196 00, Kit 2910 0304 00, Kit separator 2910 6000 00, Kit 2910 0600 01, Kit 2910 0600 02, Kit 2910 0680 07, Kit 2910 0688 10, Kit 2910 3001 00, Kit 2910 3009 00, Kit 2910 3002 00, Kit 2910 3012 00, Kit 2910 3016 00, Kit 2910 3017 00, Kit 2910 3027 00, Kit 2910 3028 00, Kit 2910 3029 00, Kit 2910 3036 00, Kit 2910 3037 00, Kit 2910 3040 00, Kit 2910 3041 00, Kit 2910 3042 00, Kit 2910 3045 00, Kit 2910 3046 00, Kit 2910 3047 00, Kit 2910 3054 00, Kit 2910 3056 00, Kit 2910 3601 00, Kit 2910 3602 00, Kit 2910 3603 00, Kit 2910 3606 00, Kit 2910 3607 00, Kit 2910 3609 00, Kit 2910 3637 00, Kit 2910 4000 00, Kit 2910 4001 00, Kit 2910 4025 00, Kit 2910 4033 00, Kit 2910 4035 00, Kit 2910 4044 00, Kit 2910 4048 00, Kit 2910 4053 00, Kit 2910 4054 00, Kit 2910 4055 00, Kit 2910 4056 00, Kit 2910 4059 00, Kit 2910 4063 00, Kit 2910 5001 00, Kit 2910 5001 00, Kit 2910 5012 00, Kit 2910 5039 00, Kit 2910 5635 00, Kit separator 2910 6000 00, Kit 2910 6002 00, Kit 2910 6006 00, Kit 2910 6006 00, Kit 2910 6008 00, Kit 2910 6011 00, Kit 2910 7000 00, Separator 2911 0012 00, Separator 2911 0013 00, Separator 2911 0014 00, Separator 2911 0015 00, Separator 2911 0016 00, Separator 2911 0017 00, Separator 2911 0018 00, Separator 2911 0019 00, Separator 2911 0021 00, Separator 2911 0028 00, Separator 2911 0040 00, Separator 2911 0054 00, Separator 2911 0068 00, Separator 2911 0075 00, Separator 2911 0105 00, Separator 2911 0112 00, Separator 2911 0115 00, Separator 2911 0116 00, Separator 2911 0117 00, Separator 2989 0040 00, Separator 2989 0045 00, Separator 2989 0048 00, Separator 2989 0051 00, Oil/water separator OSC 35 kit A, Oil/water separator OSC 35 kit B, Oil/water separator OSC 35 kit C, Oil/water separator OSC 95 kit A, Oil/water separator OSC 95 kit B, Oil/water separator OSC 95 kit C, Oil/water separator OSC 145 kit A, Oil/water separator OSC 145 kit B, Oil/water separator OSC 145 kit C, Oil/water separator OSC 355 kit A, Oil/water separator OSC 355 kit B, Oil/water separator OSC 355 kit C, Oil/water separator OSC 600 kit A, Oil/water separator OSC 600 kit B, Oil/water separator OSC 600 kit C, Oil/water separator OSC 825 kit A, Oil/water separator OSC 825 kit B, Oil/water separator OSC 825 kit C, Oil/water separator OSC 1200 kit A, Oil/water separator OSC 1200 kit B, Oil/water separator OSC 1200 kit C, Oil/water separator OSC 2400 kit A, Oil/water separator OSC 2400 kit B, Oil/water separator OSC 2400 kit C, Oil/water separator OSW 5, Oil/water separator OSW 11, Oil/water separator OSW 30, Oil/water separator OSW 55, Oil/water separator OSW 110, Oil/water separator OSW 315.